Lundi de 14h00 à 19h00
Mardi de 10h30 à 13h00 et de 14h30 à 19h00
Mercredi de 10h30 à 13h00 et de 14h30 à 19h00
Jeudi de 10h30 à 13h00 et de 14h30 à 19h00
Vendredi de 10h30 à 13h00 et de 14h30 à 19h00
Samedi de 10h30 à 13h00 et de 14h30 à 19h00
Dimanche de 10h30 à 13h00 et de 14h30 à 18h30
02.31.93.98.70